Tag Archives: עיר היין

מחיר למשתכן – הפרוייקט ממשיך

ישוחררו ההיתרים בפרויקט ‘מחיר למשתכן’ בעקבות מאבק הזוכים והנהלת עיריית אשקלון.  המאבק של רוכשי הדירות וראש העיר נשא פרי והבקשה לתקציב על סך כ-20 מיליון שקלים לטובת שיקום תשתיות ניקוז באשקלון, אושרה. בעקבות זאת, הנחה ראש העיר לחדש את מתן ההיתרים לבניית דירות בשכונת ‘עיר היין’ במסגרת תוכנית ‘מחיר למשתכן’, …

קרא עוד
נגישות